Historia

Välkommen till oss på

Hantverksmagasinet i Arvika

 

Magasinets historia

 

[1936] I slutet av året ingick Värmlands lantmän till Arvika

Drätselnämnd med en skrivelse om att få arrendera mark i hamnområdet för att där få uppföra ett magasin för försäljning av förnödenheter till jordbruket. [1937] Sedan anhållan om mark och byggnadslov beviljats påbörjades bygget i maj och var färdigt i oktober månad. Den kunde då tas i anspråk för sitt ändamål. Byggnaden som mäter en längd av 35 meter och en bredd av 14 meter är uppförd i två våningar. Lagringskapaciteten ca 1 000 ton. Förutom sedvanliga lagerutrymmen fanns även plats för en kross för krossning av oljekakor sant en utsädesrens för rensning av utsäde. Dessa maskiner var i bruk till slutet av 60-talet. Att läget för denna magasinbyggnad var det bästa tänkbara förstår man när man tänker på att de flesta transporter skedde båtledes.

 

[1947-1948] I anslutning till det gamla magasinet efter kajkanten uppfördes ett större planmagasin med en lagringskapacitet om 1 500 ton för lagring av i huvudsak gödselmedel, utsäde och foder. I samband härmed uppfördes en silobyggnad som var 24 meter hög och innehöll 12 st spannmålsfickor och två spannmålstorkar med en torkningskapacitet av 5 000 kg i timmen vid 5% torkning. Lagringskapaciteten var 1 000 ton spannmål.

 

[1972] Vid jultiden detta år kunde de utvidgade expeditionslokalerna invigas varigenom man fick de mera ändamålsenliga lokalerna för det utökade varusortimentet som föreningen tillhandahåller.

 

[1979] Den 15 mars 1979 flyttade Lantmännen ur lokalerna i hamnen till sina nya på Mosseberg.

 

[1982] Den 29 november ödelade en brand det stora planmagasinet och silobyggnaden men magasinet från år 1937 kunde räddas. Hur branden uppstod är okänt.

 

[1982-1996] Stora delar av lokalerna användes som skräplager för kommunens utrangerade skolmaterial samt att i delar av huset härbärgerade även några dansband som använde lokalerna som replokal. Även dykarbåten Conatus hade sitt vinterviste vid kajen och förvarade utrustning och material i huset.

 

[1997-Idag] Hantverksmagasinet i Arvika hamn startade som idé hösten 1997 och efter fem års idogt arbete i med och motgång kunde de första hyresgästerna flytta in i september 2002. Då hade huset redan fungerat som utställningslokal under fem somrar för lokala hantverkare förenade i föreningen Hantverksmagasinet. Utställningarna hade då besökts av 65 000 personer från olika länder.

Översvämningen i Arvika år 2000 höll på att knäcka projektet, men nu är vi här, företag som sysselsätter dryga dussinet personer med huvudsaklig hantverksprofil i professionen.

Husets hyresgäster finns tillgängliga på sina verkstäder, kontor och ateljeér under årets alla månader. Under fyra veckor på sommaren arrangerar vi en välbesökt hantverksutställning och om kraft och energi räcker drar vi även på med en julmarknad.

Mer om våra verksamheter finns under menyn "Företag i huset". Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved